Dla pracodawcy - Taki Jak Ja
15524
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15524,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

Dla pracodawcy

 • Prowadzony przez Integrację serwis Sprawni w pracy to jedyny ogólnopolski serwis rekrutacyjny dla osób z niepełnosprawnością. Portal rozpoczął swoją działalność w 2013 roku. Jego celem jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Stworzony przez Integrację wraz z firmą Mondial Assistance serwis umożliwia budowanie lepszych i bardziej bezpośrednich......

 • Art. 26e. Pracodawca, który przez okres, co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy, jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze środków Funduszu zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Zwrotu kosztów, o......

 • Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków Funduszu do wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę. Zwrotu ww. kosztów, dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych......

 • Obniżenie wpłat wnoszonych na PFRON przez pracodawców zatrudniających powyżej 25 osób, obliczanie wskaźnika obniżającego wpłaty. Dlaczego zatrudnianie osób niepełnosprawnych (ON) ze schorzeniami szczególnymi (SSz) jest najbardziej opłacalne dla firmy? Ponieważ tylko osoby posiadające SSz zapewniają największe odpisy na PFRON. Zatrudnienie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności......

 • Art. 26 Pracodawca, który przez okres, co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne spełniające warunki określone w ust. 2, może otrzymać, na wniosek, ze środków Funduszu zwrot kosztów: Adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub......

 • Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków Funduszu zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy. Wysokość zwrotu......

 • Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa Wpisujemy w przeglądarkę adres www.sod.pfron.pl Wpisujemy otrzymany przy rejestracji login i hasło Wybieramy opcję dokumenty Wybieramy “nowy dokument WN-D” Poz. 2 wpisujemy numer w rejestrze otrzymany z PFRON przy rejestracji Kolejne punkty wypełniamy......

 • ZPCHr** Otwarty rynek znaczny umiarkowany lekki znaczny umiarkowany lekki Od 1 IV 2014 bez schorzeń specjalnych 1800 1125 450 1800 1125 450 Od 1 IV 2014 ze schorzeniami specjalnymi 2400 1725 1050 2400 1725 1050   *Schorzenia specjalne dotyczą osób w odniesieniu, do których orzeczono......

 • Aby dokonać rejestracji wnioskodawca musi wypełnić formularz Wn-D- pierwszy wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz INF-D-P -miesięczną informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych. i przesłać je do biura PFRON. Dodatkowo należy dołączyć: dane wnioskodawcy zawierające: pełną nazwę oraz......

 • Podstawa prawna: USTAWA  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776) Krótszy czas pracy Art. 15 Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czas pracy......

 • Program pilotażowy „ABSOLWENT” Celem programu jest wprowadzenie na otwarty rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wyższe wykształcenie. Do pobrania ULOTKA ABSOLWENT Więcej informacji o Programie ABSOLWENT   Pilotażowy program „PRACA – INTEGRACJA” Celem ogólnym programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Do......

Projekt finansowany ze środków PFRON przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego

logosy-bekja_fundusz
logosy-bekja_pomorze_zachodnie
logosy-bekja_pod_aniolami