Asystent pracodawcy - Taki Jak Ja
15528
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15528,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

Asystent pracodawcy

Wsparcie asystenta pracodawcy

 

Województwo Zachodniopomorskie zlecił wdrożenie innowacyjnej formy wsparcia pracodawców pn.  „Asystent pracodawcy – innowacyjne wsparcie zatrudniania osób niepełnosprawnych” spółce z o.o. non-profit „4C Centrum Ekonomii Społecznej”.

 

Termin realizacji projektu: od 1.08.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

Asystent pracodawcy ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych to odpowiednio przeszkolona osoba o właściwych predyspozycjach osobistych, wykonująca dla pracodawców szereg działań, prowadzących do zatrudniania u nich osób z niepełnosprawnościami.

Asystent pracuje na rzecz pracodawców, ale jego główną misją będzie zwiększenie poziomu zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

 

Do jego zadań będzie należeć przede wszystkim:

 • promocja wśród pracodawców idei zatrudniania osób z niepełnosprawnościami przez prezentowanie korzyści z tym związanych;
 • szkolenie pracowników (działy kadr, kierownictwo);
 • pomoc pracodawcom w przygotowywaniu dokumentów umożliwiających korzystanie z różnych źródeł dofinansowania zatrudniania osób z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • pomoc w tworzeniu u pracodawców stanowisk pracy indywidualnie pod potrzeby pracodawców i osób z niepełnosprawnościami;
 • pomoc w wypełnianiu niezbędnej dokumentacji, w poruszaniu się po „biurokratycznej dżungli” itp.

 

Zadaniem asystenta pracodawcy jest wsparcie dla pracodawców, w tym sprawienie, by pracodawcy czuli się pewnie na gruncie prawnym związanym z zatrudnianiem osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, jak i w bezpośrednim kontakcie z samymi osobami z niepełnoprawnościami.

 

Asystent pracodawcy nawiązuje i utrzymuje kontakt ze środowiskiem instytucji i organizacji, które przygotowują osoby z niepełnosprawnością do podjęcia zatrudnienia i mogą udzielić wsparcia finansowego dla zatrudniania tych osób u pracodawców oraz dysponuje bazą danych takich osób wraz z ich podstawowym profilem zawodowym.

 

Etapy pracy asystenta pracodawcy:

 1. Etap I. Wybór pracodawcy.
 2. Etap II. Pierwszy kontakt z pracodawcą.
 3. Etap III. Poznanie zakładu pracy.
 4. Etap IV. Szkolenie.
 5. Etap V. Dobór kandydatów do stanowiska pracy.
 6. Etap VI. Prace administracyjno-finansowe.
 7. Etap VII. Zatrudnienie.
 8. Etap VIII. Monitoring i towarzyszenie zatrudnieniu

 

Więcej informacji:

e-mail: asystentpracodawcy@4c.szczecin.pl,

tel. 91 881 25 72

Projekt finansowany ze środków PFRON przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego

logosy-bekja_fundusz
logosy-bekja_pomorze_zachodnie
logosy-bekja_pod_aniolami