Zwrot kosztów szkolenia pracownika z niepełnosprawnością. - Taki Jak Ja
15635
post-template-default,single,single-post,postid-15635,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

Zwrot kosztów szkolenia pracownika z niepełnosprawnością.

Zwrot kosztów szkolenia pracownika z niepełnosprawnością.

Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków Funduszu do wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.

Zwrotu ww. kosztów, dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych w umowie zawartej z pracodawca. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy.

 

Więcej informacji na stronie: PFRON