Maksymalne kwoty refundacji. - Taki Jak Ja
15647
post-template-default,single,single-post,postid-15647,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

Maksymalne kwoty refundacji.

Maksymalne kwoty refundacji.

ZPCHr** Otwarty rynek
znaczny umiarkowany lekki znaczny umiarkowany lekki
Od 1 IV 2014 bez schorzeń specjalnych 1800 1125 450 1800 1125 450
Od 1 IV 2014 ze schorzeniami specjalnymi 2400 1725 1050 2400 1725 1050

 


*Schorzenia specjalne dotyczą osób w odniesieniu, do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.
**ZPCHr – Zakłady Pracy Chronionej

 


Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą może otrzymać z PFRON kwotę z powyższej tabelki

lub

75% kosztów pracy osoby niepełnosprawnej (wynagrodzenie brutto brutto).

Pracodawca zawsze otrzymuje niższa z tych kwot.

Przykład: Pracodawca otwartego rynku pracy w styczniu 2017 roku zatrudnia osobę z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i schorzeniem specjalnym (choroba psychiczna). Płaci jej płace minimalną, czyli 2100 złotych brutto. Koszty płacy (tzw. brutto brutto) tego pracodawcy wynoszą około 2400 zł. Z PFRON będzie mógł otrzymać dofinansowanie w wysokości około 1810 zł (75% kosztów płacy).

Gdyby ten sam pracodawca tą samą osobę wynagradzał na poziomie 4 000zł brutto wówczas koszty płacy to ok. 4829 zł i pracodawca otrzyma 2400 zł refundacji, (czyli maksymalna możliwa w tej sytuacji).

 

Materiały do pobrania ULOTKA REFUNDACJA SKŁADEK